• Description
  • Date
  • Info
EU og likestillingspolitikk - Når likestillingen europeiseres
EU har utviklet en omfattende likestillingspolitikk. Hva slags politikk er dette? Hvordan påvirker den statene? Hva er effektene for EØS-landet Norge – på godt og vondt?
Hva gjør norske myndigheter og organisasjoner i møte med likestillingspolitikkens europeisering?

Velkommen til foredrag og debatt!
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
05.11.2015 09:00-16:00
Seminar
Oslo, Norway