• Description
  • Date
  • Info
Kjønnslemlestelse - faglige tilnærminger og helsekonsekvenser
Norad og FOKUS inviterer til fagseminar om kjønnslemlestelse.
Organizer: NORAD
Contact: Tlf. 23980000
Submitted by: KILDEN
This event for iCaliCal    Share
16.08.2013 11:30-14:30
Seminar
Oslo, Norway