Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
16.02.2016
kl. 15:00-16:00

Oslo, Norge Ferskvareseminar om gutter, menn og likestilling
Dette ferskvareseminaret er viet to ulike temaer, hvorav det første temaet er maskulinitet og kjønnsnormer i populærmusikken. Ved David Bowies bortgang ble professor Stan Hawkins analyser av hans kjønnsoverskridelser løftet fram i lyset. Hawkins har kommet med ny bok på prestisjetunge Routledge som vi vil høre mer om.

Det andre temaet er mobbing mellom gutter. I deres undersøkelse om mobbing har Ingunn M. Eriksen og Selma T. Lyng sett at mobbing mellom gutter i mange tilfeller blir oversett. Forskerne kommer til oss og forteller om deres rapport, og hvordan dette skjer.
Seminar
Link http://reform.no/ferskvareseminar-om-gutter-menn-og-likestilling/
17.02.2016

Oslo, Norge Det ordner seg nok - om kjønn, organisasjon og ledelse
Hvorfor går det så tregt med endringer i kjønnsbalanse i både gamle og nye organisasjoner? Hvorfor er det så vanskelig å oppnå likestilling i næringsliv og akademia? Hva skjer med forholdet mellom kvinner og menn, mellom kvinnelighet og mannlighet, i organisasjoner i endring?
Forelesning
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2016/kjonnsbalanse.html
18.02.2016
kl. 14:00-15:30

, Norge SAMSVAR: Ungdom, psykisk helse – og helsesøstrenes rolle
På årets første Samsvar-seminar tar vi oppt ungdom og psykisk helse, samt en sentral aktør i dette bildet - helsesøstrene. Vet ansatte i skole, helse- og sosialtjenestene for lite om hvordan de skal takle ungdoms psykiske helseplager?
Seminar
Link http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/SAMSVAR-Ungdom-psykisk-helse-og-helsesoestrenes-rolle
29.02.2016 - 02.03.2016

Tromsø, Norge Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn
Emnet tar utgangspunkt i aktuelle vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innen dagens kjønnsforskning. Tittelen «Fornemmelse for Kjønn» skal vise til hvordan både implisitte og eksplisitte forestillinger om hva kjønn kan bety, kommer i spill gjennom planlegging og gjennomføring av et prosjekt der kvinner og/eller menn inngår som deltakere.
Forskerkurs
Link https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=370265&p_dimension_id=88183
08.03.2016
kl. 15:00-17:00

Oslo, Norge Kvinnedagen 8. mars: Den nye Likestillingsmeldingen – hva skjer nå?
I anledning Kvinnedagen 8 mars inviterer Universitetet i Oslo og STK til paneldebatt om den blåblå Likestillingmeldingen.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2016/likestillingsmeldingen.html
08.03.2016
kl. 12:00-15:00

Oslo, Norge Kvinnehelsedagen 8. mars
Velkommen til jubileumsseminar for Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse tirsdag d. 8. mars 2016 kl. 12-15 i Store Auditorium, Rikshospitalet.
Seminar
Link http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Kvinnehelsedagen-8.-mars.aspx
07.04.2016
kl. 13:30-15:30

Oslo, Norge Tiltredelsesforelesning: Vold mot kvinner og sammenhengen med svangerskap og fødsel
Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag, HiOA ønsker alle velkommen til professor Mirjam Lukasses tiltredelsesforelesning.
Forelesning
Link http://www.hioa.no/Hva-skjer/Tiltredelsesforelesning-Vold-mot-kvinner-og-sammenhengen-med-svangerskap-og-foedsel
15.04.2016
kl. 12:15-16:00

Oslo, Norge Forskingsstatus II: Feministiske forskningsfronter
Hvilke grenseflater berører kjønnsforskningen i dag? Dette seminaret ser på noen av retningene faget vårt beveger seg i og hva som står på spill.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2016/forskningsstatus-to.html
19.04.2016
kl. 09:00

Bergen, Norge Christiekonferansen 2016
Demografi er tema for årets Christiekonferanse. Det vil blant annet bli holdt innlegg om kvinners alder ved første fødsel i et internasjonalt perspektiv
Konferanse
Link http://www.uib.no/christiekonferansen/78434/program-christiekonferansen-2016
21.04.2016 - 23.04.2016

Utrecht, Netherlands Spaces of Feminist Learning and Teaching: queering movements, translations and dynamics
The 2016 edition of the ATGENDER Spring Conference is dedicated to spaces of feminist learning & teaching. The focus of the conference is on teaching and learning in queer and gender studies’ classrooms, broadly understood as spaces inside and outside the university, traversed by multiple urgencies and agendas, as well as informed by complex negotiations at personal, social, economic and political levels.
Konferanse
Link http://atgender.eu/activities-2/spring-conference-2016/
28.04.2016 - 29.04.2016

Stavanger, Norge Promises of monsters
This conference invites you to think critically with and through the figure of the monster. How might the monster help one think and imagine the world differently? How do monsters come to represent the very racialised, sexualised, able-ist, gendered and homophobic injustices of historical and contemporary modes of belonging and migrating?
Konferanse
Link https://promisesofmonsters.wordpress.com/about/
16.05.2016 - 19.05.2016

Copenhagen, Danmark Women Deliver: 4th Global Conference
Women Deliver conferences are world-renowned convenings focused on the health, rights, and wellbeing of girls and women. The Women Deliver 2016 conference will be the largest gathering on girls’ and women’s health and rights in the last decade and one of the first major global conferences following the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs).
Konferanse
Link http://wd2016.org/
25.05.2016
kl. 14:15-16:00

, Norge Talk and discussion: "From Violent Imaginaries to Base Encounters"
Seminar with lecture and discussion on the topic: "From Violent Imaginaries to Base Encounters: Gender-Based Violence and the Anti-US Base Struggle in South Korea and the Philippines".
Seminar
Link http://www.sv.uio.no/sai/forskning/aktuelt/arrangementer/instituttseminaret/2016/mai-25-schober.html
12.06.2016 - 14.06.2016

Bodø, Norge Diana International Research Conference 2016
The Diana Research Project has led the research agenda in women’s entrepreneurship across continents, cultures and contexts.
Konferanse
Link http://www.uin.no/diana2016#&acd=300de9fa-ee8a-f041-2450-fd5ce133dc79&acd=2da2bc93-989d-1e73-e3cc-63d7c86c2283
13.06.2016 - 15.06.2016

Edinburgh, Europeisk Feminist perspectives and public health: individuals, communities, and the public good
Konferanse
Link http://fabnet.org/world-congress/
15.06.2016 - 17.06.2016

Tromsø, Norge Gender and (Im)mobilities in the Context of Work - an international interdisciplinary conference
This conference focus on the work of gender and the gendered meaning of work in mobility studies. How “things move or are anchored” while also being inscribed in, performed, produced by and productive of gender. What theoretical, methodological and empirical findings transpire when bringing a gender lens to research on work and (Im)mobilities? What are the possible implications of such findings for the society at large? Such questions require research that expands horizons, challenges our thinking, and asks new questions.
Konferanse
Link https://intranett.uit.no/tavla/artikkel/445294/gender_and_im_mobilities_in_the_context_of_work
05.10.2016 - 06.10.2016

Madrid, Spain Engendering Habitat III
The International Conference ‘Engendering Habitat III’ engages with contemporary challenges to the urban environment, with specific reference to their gender dimensions and the promotion of gender equality.
Konferanse
Link http://engenderinghabitat3.genderste.eu/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no