Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
10.10.2015
kl. 10:00-16:00

Fredrikstad, Norge Mødrenes forsvarer: Katti Anker Møller
Katti Anker Møller var en viktig pioner, som både kjempet for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter som mødre, for kvinners reproduktive rettigheter og barns selvstendige rettigheter.
Seminar
Link http://kvinnesak.no/events/seminar-om-modrenes-forsvarer-katti-anker-moller
13.10.2015
kl. 15:15

Oslo, Norge Ada Lovelace 200 år
Ada Lovelace var en britisk matematiker og pionèr innen databehandling. Dette arrangementet er en markering av den internasjonale Ada Lovelace-dagen, samt en åpning av en utstilling på IFI i forbindelse med Ada Lovelace sitt 200års-jubileum i år.
-
Link http://www.ub.uio.no/om/aktuelt/arrangementer/ureal/science-debate/2015/AdaL.html
15.10.2015 - 16.10.2015

Bern, Switzerland Towards guaranteeing equal access of women to justice
The Swiss Federal Office for Gender Equality and the Council of Europe Gender Equality Commission are organising this event in 2015.
Konferanse
Link http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/access_to_justice/index_en.asp
15.10.2015
kl. 11:00-16:00

Oslo, Norge Forsker, forelder og eksellent – et spørsmål om kjønn?
I anledning rapporten «Kjønn, veiledning og omsorgsansvar» arrangerer STK i samarbeid med Likestillingskoordinatoren ved UiO et seminar om forskerroller, foreldreskap og likestilling.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2015/klinkekule.html
16.10.2015
kl. 09:00-15:00

Trondheim, Norge Queer Asylum: Making asylum seekers (in)credible, (il)legal, (un)desirable migrants
This workshop aims to bring junior and senior scholars of diverse disciplines to discuss emerging questions related to queer asylum-seekers.
Seminar
Link http://esgim.net/queer-asylum-making-asylum-seekers-incredible-illegal-undesirable-migrants-16-10-2015/
16.10.2015
kl. 12:30-14:00

, Norge Miniseminar om forebygging av vold i nære relasjoner
Hvordan kan vi forebygge vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn i likestillingslandet Norge, og sikre bedre rettsvern for voldsutsatte kvinner? Rapporten ”Et liv uten vold for alle – også for kvinner med minoritetsbakgrunn” vil bli lansert under miniseminaret fredag 16.oktober.
Seminar
Link http://mirasenteret.no/no/component/jevents/detaljer/148/-/miniseminar-om-forebygging-av-vold-i-naere-relasjoner?Itemid=191
17.10.2015
kl. 11:00-16:00

Oslo, Norge Life and death in ancient Egypt: age, status, ethnicity and gender
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2015/egypt.html
17.10.2015
kl. 15:00

Litteraturhuset Oslo, Norge Som sagt: Gina Krog om kvinner og stemmerett
I 1885 sto Gina Krog på talerstolen i foreningen hun selv hadde stiftet for å hamre inn hvorfor det var riktig og naturlig at kvinner skulle ha stemmerett.
Kulturarrangement
Link http://litteraturhuset.no/program/2015/10/Som_sagt._Gina_Krog.html
20.10.2015 - 21.10.2015

Bergen, Norge NO HYPE - the Norwegian Hyperemesis Initiative
I samarbeid med Legeforeningen og Norges Forskningsråd er Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse medarrangør av denne første konferansen om Hyperemesis Gravidarum.
Konferanse
Link http://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?PageId=37002&MenuItemId=32330&ProjectId=6152
22.10.2015
kl. 14:00

Bergen, Norge Robert Beachy: "The German Invention of Homosexuality"
Robert Beachy presents the broad argument from his book Gay Berlin: that German medical practitioners and legal reform activists developed the first “essentialist” same-sex identity, which was embraced in Berlin by a recognizable community of sexual minorities who were able to define themselves through a network of bars, organizations, journals, and other publications.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1617796698489219/
22.10.2015 - 23.10.2015

Reykjavík, Island 100 years of Women’s Civil Rights
2015 marks the centenary of women’s suffrage in Iceland, as well as in Denmark. A part of the celebration in Iceland is an international conference to be held in Reykjavík 22­–23 October. The aim of the conference is to reflect on the 100 years of women’s suffrage in the Nordic countries.
Konferanse
Link http://kosningarettur100ara.is/conference/en/
22.10.2015

Bergen, Norge Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Kontaktmøtet er et informasjons- og diskusjonsforum der sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved universitet og høgskoler møtes for å diskutere bl.a. forskningspolitiske spørsmål, undervisning, forskerkurs, og senterpolitikk.
Møte
Link http://kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/kontaktmote
22.10.2015 - 23.10.2015

Uppsala, Sverige Den nationella lika villkorskonferensen för universitet och högskolor
Jämställdhetskonferensen 2015
Konferanse
 
23.10.2015

Bergen, Norge Møte i Fagråd for kjønnsforskning
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning drøfter og gir råd om koordinering av utdanning og forskning innen sine fag.
Møte
Link http://kjonnsforskning.no/nb/om/fagmiljo/fagradet
23.10.2015 - 24.10.2015

Los Angeles, United States of America 2015 Interdisciplinary Sex/Gender conference
Be there when many of the world's leading scholars from the Humanities and Sciences discuss and debate issues at the intersection of sex/gender, culture, brain, and behavior.

Register Now - our previous conferences sold out before the end of early registration!
Register Now - our previous conferences sold out before the end of early registration!
Konferanse
Link http://www.thefpr.org/conference2015/
27.10.2015 - 28.10.2015

Uppsala, Sverige Workshop - Abortion in the Nordic Countries
The purpose of this workshop is to bring together historians from different fields to discuss current research on national and transnational aspects of the history of abortion in the Nordic countries during the twentieth and early twenty-first centuries and its global implications. It will comprise of an invited talk, paper presentations and a concluding general discussion.
Konferanse
Link http://www.idehist.uu.se/forskning/forskningsomraden/Medicinhistoria/pagaende-forskning/medicin-i-livets-gransomraden/workshop---abortion-in-the-nordic-countries/
28.10.2015 - 30.10.2015

Tromsø, Norge The Work of Gender in the Lives of Children and Young People - an International Symposium
The overarching aim of the symposium is to create a meeting place for the development of gender sensitive analytical strategies that have the capacity to move beyond the mere “measurement” of gender differences. The participants will get a chance to address and discuss gendered meanings as evoked during age transitions and as negotiated and challenged across social contexts.
Konferanse
Link http://en.uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=410949&p_dimension_id=88183
30.10.2015

Oslo, Norge Mature Care: Theory and Practice
Over the last 10 years, mature care has been discussed within both feminist ethics and health sciences, and we now plan to bring together some of the contributors.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/mature-care.html
01.11.2015

Universitetet i Agder, Norge Senter for likestilling lyser ut 3 stipender á 15.000 kr til masterstudenter ved UiA
Masteroppgavene må ta for seg ett av tre temaer: 1: Skeiv historie på Sørlandet, 2: Toleranse og retorikk om LHBT i et eller flere norske trossamfunn, eller 3:
nordisk likestillingspolitikk sett i sammenheng med EU-politikk
GenderFund
Link http://senterforlikestilling.org/sok-om-stipend-pa-15-000-kr/
05.11.2015
kl. 09:00-18:30

Berlin, Germany Ready for Dialogue: Conference on the Gender Dimension in Science and Research
How can we target and eliminate existing blind spots concerning the importance of sex and gender in science and research?
Konferanse
Link http://www.ready-for-dialogue.de/de
05.11.2015
kl. 09:00-16:00

Oslo, Norge EU og likestillingspolitikk - Når likestillingen europeiseres
EU har utviklet en omfattende likestillingspolitikk. Hva slags politikk er dette? Hvordan påvirker den statene? Hva er effektene for EØS-landet Norge – på godt og vondt?
Hva gjør norske myndigheter og organisasjoner i møte med likestillingspolitikkens europeisering?

Velkommen til foredrag og debatt!
Seminar
Link http://likestillingsforskning.no/Aktiviteter/EU-og-likestillingspolitikk-Naar-likestillingen-europeiseres
06.11.2015 - 07.11.2015

Berlin, Germany Gender Summit 7 Europe 2015
Day 1 From the margins of science into the mainstream of research and innovation
Day 2 Realising the full scope of policy impact: no more excuses
Konferanse
Link http://gender-summit.com/gs7-about
11.11.2015
kl. 10:00-16:30

Oslo, Norge Ungdatakonferansen 2015
Dagens unge har vokst opp i en periode med mer eller mindre kontinuerlig økonomisk vekst. Veksten har betydd økt forbruk og flere muligheter for de fleste. Samtidig har veksten vært ujevnt fordelt, og fortsatt har barn og unges familiebakgrunn stor betydning for måten de unge lever livene sine på.
Konferanse
Link http://blogg.hioa.no/ungdatakonferansen/
11.11.2015
kl. 08:00-17:30

Oslo, Norge Nordic Whiteness - Export of and Assimilation into the Ideal in a Comparative Historical Perspective
The conference will study the historical transformation and transatlantic travel of the cultural myth of ‘Nordic whiteness.’
Konferanse
Link http://www.nb.no/Hva-skjer/Arrangementer/Kalender/Conference-Nordic-Whiteness-Export-of-and-Assimilation-into-the-Ideal-in-a-Comparative-Historical-Perspective
20.11.2015
kl. 08:30-15:30

Oslo, Norge Konferanse: Er religion og tro forenlig med kvinners rettigheter?
MiRA Ressurssenter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn ønsker å sette fokus på kvinners rettigheter og religion under årets nasjonalkonferanse i november. Et bredt spekter av anerkjente forskere fra både utlandet og fra Norge er invitert til å belyse tematikken fra ulike perspektiver.
Konferanse
Link http://mirasenteret.no/no/component/content/article/83-nyheter/942-konferanse-religion
23.11.2015
kl. 11:30-18:00

Bergen, Norge Stipendiatsamling før Kjønnsforskning NÅ!
Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning arrangerer stipendiatsamling dagen før Kjønnsforskning NÅ!
Seminar
Link http://www.kjonnsforskning.no/nb/stipendiatsamling-kjonnsforskning-na
24.11.2015 - 25.11.2015
kl. 09:00-16:00

Bergen, Norge Kjønnsforskning NÅ! 2015
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) vil i år være vertskap for konferansen Kjønnsforskning NÅ!

Konferansen samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet er å ta pulsen på forskningsfeltet: få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå, og diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet. Fokus er på både teoretiske og metodiske problemstillinger.
Konferanse
Link http://www.uib.no/skok/87164/kj%C3%B8nnsforskning-n%C3%A5-2015
26.11.2015
kl. 14:15-17:00

Oslo, Norge Offentlighetens barrierer. Om betingelser og muligheter for ytring i norsk offentlighet
De siste årene har det blitt publisert minst tre ulike studier om erfaringer med å delta i norsk offentlighet. Studiene har vist at etnisitet og kjønn legger begrensninger på og føringer for deltakelse i offentlig samtale. Med dette seminaret ønsker vi å bringe nye perspektiver og studier av offentlighetens mange barrierer i samtale med hverandre.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2015/barrierer.html
03.12.2015 - 04.12.2015

Amsterdam, Netherlands 80 years collection IAV conference
​The conference will focus on the social, cultural and political importance of women´s archives and institutions for the enhancement of gender equality in the 21st century.
Konferanse
Link https://www.iav80conference.nl/
31.12.2015

Tromsø, Norge Midler til arrangement og nettverksbygging
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (KVINNFORSK) lyser ut midler (inntil kr 15 000,-) til ansatte og studenter for delfinansiering av aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.
GenderFund
Link https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=381348&p_dimension_id=88183&men=28714
27.01.2016 - 28.01.2016

Malmö, Sverige Jämställdhetsdagarna
Den första årliga, professionella konferensen med fokus jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Konferanse
Link http://jamstalldhetsdagarna.se/
28.01.2016 - 29.01.2016

Vienna, Europeisk State, Work and Affects symposium
The conference theme revolves around major transformations in the economic and political fields of the global North: the tremendous growth of service industries, service professions and immaterial labor; the liberalization of public services and transformation of bureaucrats into service providers; and the rise of new political aims, encouraging entrepreneurialism, competition, self reliance and self activation.
Konferanse
 
29.02.2016 - 02.03.2016

Tromsø, Norge Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn
Emnet tar utgangspunkt i aktuelle vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innen dagens kjønnsforskning. Tittelen «Fornemmelse for Kjønn» skal vise til hvordan både implisitte og eksplisitte forestillinger om hva kjønn kan bety, kommer i spill gjennom planlegging og gjennomføring av et prosjekt der kvinner og/eller menn inngår som deltakere.
Forskerkurs
Link https://uit.no/tavla/artikkel/424060/doktorgradskurs_svf_-_8055_fornemmelser_for_kjonn
16.05.2016 - 19.05.2016

Copenhagen, Danmark Women Deliver: 4th Global Conference
Women Deliver conferences are world-renowned convenings focused on the health, rights, and wellbeing of girls and women. The Women Deliver 2016 conference will be the largest gathering on girls’ and women’s health and rights in the last decade and one of the first major global conferences following the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs).
Konferanse
Link http://wd2016.org/
13.06.2016 - 15.06.2016

Edinburgh, Europeisk Feminist perspectives and public health: individuals, communities, and the public good
Konferanse
Link http://fabnet.org/world-congress/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no