Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
24.04.2014 - 26.04.2014

Vancouver, Canada Intersectionality Research, Policy and Practice: Influences, Interrogations and Innovations
The conference will prioritize recent theoretical developments and debates, interdisciplinary perspectives, critical assessments, methodological advancements, research, policy and practice applications, and work in the creative arts.
Konferanse
Link http://www.sfu.ca/iirp/conference/
29.04.2014

Stavanger, NorgeRasebegrepet og kritiske analyser av rasisme
Hva betyr begrepet rase i dag og hva kan rasebegrepet hjelpe oss å fange i analyser av rasisme? Er norsk rasisme fargeblind? Feministisk teori har i en årrekke fokusert på forskjell som sosialt fenomen. På dette seminaret vil Stine H. Bang Svendsen presentere forskjellige syn på rasebegrepet i forskning på rasisme, i lys av feministisk teori, og hvorfor rase-begrepet i økende grad dukker opp i forskningslitteraturen om rasisme i Norden.
Seminar
 
05.05.2014

Oslo, NorgeTove Stang Dahls minneseminar: Professor i barnerett Johanna Schiratzki om barn og kjønn
Barndom är inte könlös och kön är inte ålderslös - på gott och ont. Under minnesseminariet diskuteras hur kön påverkar rättsliga frågor rörande barn, autonomi och skydd. Bland de frågor som berörs hör barn och sexualitet.
Seminar
Link http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/riks/arrangementer/konferanser-seminarer/2014/tove-stang-dahl.html
06.05.2014 - 08.05.2014

Karlstad, SverigeInterGender Ph.D.-course: Revisiting "doing gender" - Language and gender in interaction
This course centers on exploring key aspects of the relationships between language, gender, and social interaction. Current and earlier debates in the area of language, gender and interaction are revisited with a focus both on the commonalities and differences between different approaches.
Forskerkurs
Link http://www.intergender.net/?q=node/153
07.05.2014

Stavanger, NorgeHistoriens glemte kvinner: Om usynliggjøringen av kvinner gjennom historieskrivningen
Vi retter blikket mot marginalisering av kvinner i historien og kunsthistorien ved å se på politiske, økonomiske og sosiale samfunnsstrukturer som har muliggjort denne usynliggjøringen. Bidragsytere er Eva Jakobsson, Anne Wichstrøm og Sidsel Christensen.
Seminar
 
07.05.2014

Bergen, NorgeThe Conference Nordic Gender & Media Forum
A full day in Bergen with creative dialogues and sharing of good gender practice from the Nordic countries. Themes and think tanks about leadership, storytelling, research and activism in film, journalism, advertising and computer games.
Konferanse
Link http://www.nordicgenderandmediaforum.se/events/the-conference/
10.05.2014 - 13.05.2014

Oslo, NorgeThe first supper symposium: Second course
Pussy Riot meet with Judith Butler and Rosi Braidotti. The topics of the symposium will be performance art as a form of protest with emphasis on art made by women and oppression in the shape of punishment. Outside the symposium there will be an exhibition and a film screening.
Kulturarrangement
Link http://www.thefirstsuppersymposium.org/index.php/en/program-2014
13.05.2014

Stavanger, NorgeOmsorgsrelasjoner bortom familien – omsorgens hverdagslige kompleksitet
Omsorg for barn studeres ofte ut ifra foreldres perspektiv og ut ifra antagelsen om kjernefamilien som omsorgens nav. Hva skjer hvis vi i stedet tar utgangspunkt i barnas fortellinger om omsorg? Hvilke omsorgspraksiser- og relasjoner fremtrer da? Sara Eldén presenterer sitt forskningsprosjekt der hun med utgangspunkt i kritisk familiesosiologi (feministisk og queerteori) samt barndomssosiologi søker nye veier å studere og begrepsliggjøre omsorg for barn. Eldén inviterer til en diskusjon av det hun kaller ‘omsorgens hverdagslige kompleksitet’.
Seminar
 
14.05.2014

Oslo, NorgeHvordan sikre at en ny diskrimineringslov bidrar til kjønnslikestilling i arbeidslivet?
Bør loven først og fremst beskytte mot diskriminering eller bør den også kreve aktive likestillingstiltak fra offentlige myndigheter og arbeidsgivere? Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) og justiskomitéleder Hadia Tajik (Ap) diskuterer hvilken rolle lovverket bør spille i likestillingsarbeidet.
Seminar
Link http://www.likestillingsforskning.no/isf-core/Aktiviteter/Frokostseminar-Likestilling-med-loven-i-haand
19.05.2014

Oslo, NorgeParadoxes of the Arab Spring and the Gender Paradoxes it poses for Feminists and Students of Gender
Presentations: Anne Hege Grung on muslim and christian feminism in the Middle East; Jorunn Økland on how to 'translate' notions of feminism and equality across languages and religions; Hannah Helseth, on the contested relation between Islam and feminism and Margreet van Ees, on self-organisation and self-presentation of "Muslim" women in Norway and the Netherlands.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/arab-spring.html
27.05.2014

Stavanger, NorgeStrategier for opprykk til professor
Universitetet i Tromsø har hatt en vellykket satsing for kvinners opprykk til professor. Vi har invitert en av kandidatene, Anna Nylund, som har lykkes med sitt prosjekt om opprykk til professor. Hun vil dele sine erfaringer, metoder og virkemidler fra et slikt opprykksløp.
Seminar
 
04.06.2014 - 06.06.2014

Reykjavik, IslandNordic Conference on Men and Masculintiies; Emerging ideas in masculinity research Masculinity studies in the North
Suggested workshops are, for example: Economy/financial crisis, the affective turn and masculinity studies, relations between queer theory and masculinity studies, global masculinities, family work balance, antifeminism and xenophobia, men and feminism „up North“, confronting sexual violence,theory and practice in working with men, masculinity and media, fatherhood and parental leave,trafficking in the North.
Konferanse
Link http://twitdoc.com/upload/menshealthleeds/masculinity-conference-in-iceland-2014-first-call.pdf
10.06.2014

Oslo, NorgeKvinnedagen som ikke ble: Kamp, fest og påminnelse
Rundt 1900 var Norge midt i det siste slaget for å få stemmerett for kvinner. I den forbindelse ønsket mange å gjøre pinseaften til den store markeringsdagen for kvinners rettigheter. Seminaret diskuterer debattene og de transnasjonale utvekslingene omkring valg av markeringsdag for kvinners rettigheter, og hvor det ideologiske, teologiske og nasjonale rammeverket for dagen hentes fra. Åpent for alle.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/pinseaften.html
12.06.2014 - 15.06.2014

Malmö, SverigeNordiskt Forum New Action on Women´s Rights | Malmö 2014
Den 12-15 juni 2014 kommer 15 000 personer samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik och göra kvinnors rättigheter till verklighet.
Konferanse
Link http://nf2014.org/
12.06.2014 - 15.06.2014

Helsinki, FinlandThe 6th World Conference on Women and Sport
Theme of the conference: Lead the Change – Be the Change
Konferanse
Link http://www.iwg-gti.org/#Home
26.06.2014 - 27.06.2014

Paris, FranceTackling the gaps in research and the lack of data disaggregated by sex concerning women’s equal access to justice
Council of Europe Office
Seminar
Link http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/08events/index_en.asp
30.06.2014 - 01.07.2014

Brussels, Belgium Gender Summit 4: From Ideas to Markets: Excellence in mainstreaming gender into research, innovation, and policy
2014 will see the return of the Gender Summit to Brussels for the Gender Summit 4 - Europe (GS4 - Europe).
Konferanse
Link http://www.gender-summit.com/
25.08.2014

Oslo, NorgeThe annual Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion: Catherine Keller
Catherine Keller's theoretical interest is broad, encompassing feminist theology, eco-theology, post-structuralist and post-colonial theory. With a turn to "new materialist" theory Keller seeks transdisciplinary approaches to the complexity of the theological context.
Seminar
Link http://www.tf.uio.no/forskning/nettverk/sikot/aasta-hansteen-lecture/arrangementer/catherine-keller-gives-the-annual-aasta-hansteen-l.html
03.09.2014 - 05.09.2014

Vienna, Austria8th European Conference on Gender Equality in Higher Education
Building Futures - Equality Challenges in Higher Education: Encouraging Theory and Practise Dialogues
Konferanse
Link http://gender2014.conf.tuwien.ac.at/invitation_letter/
11.09.2014 - 13.09.2014

Izmir, Turkey 1st International Conference on Men and Masculinities
Initiative for Critical Studies of Masculinities (ICSM) cordially invite to the first international conference on men and masculinities to take place in Turkey, in collaboration with Center for the Study of Men and Masculinities at Stony Brook University, Ankara University Women’s Studies Centre (KASAUM) and Izmir University Women’s Studies Centre (KCAUM).
Konferanse
Link http://icsmsymposium.org/
11.09.2014 - 13.09.2014

Kautokeino, NorgeCFP: Taking place – Moving borders in Nordic literatures
We focus on topics related to indigenous literature, critique concerning national canons, concepts of borders and transgression of borders, themes of place, space and relocation in literature. Even though literature is the main focus of this conference other media that borders to literature, such as film and music, are also of interest, especially if treated as an expression of intermediality.
Konferanse
Link https://lists.utu.fi/pipermail/dino/2014-January/000115.html
15.09.2014 - 18.09.2014

Tromsø, NorgeArctic Modernities - an international interdisciplinary conference
The Arctic Modernities Conference will investigate the impact of modernisation and modernity on the Arctic as a cultural formation from a variety of perspectives across the humanities: literary, visual and cultural. We particularly welcome papers addressing three nodal points that are often interlinked within discourses of Arctic modernity: gender, indigeneity and ecology.
Konferanse
Link http://uit.no/tavla/artikkel/356521/arctic_modernities_-_an_international_interdiscip
25.09.2014 - 26.09.2014

Rome, Italy Engendering Cities: Designing Sustainable and Inclusive Urban Environments
This conference addresses how gender dimensions interact with built environments as they are relevant to several of the Grand Challenges identified in the New European Research Framework Program Horizon 2020.
Konferanse
Link http://www.genderste.eu/engendering_index.php
16.10.2014 - 17.10.2014

Reykjavik, IslandA MULTITUDE OF ENCOUNTERS WITH ASIA – GENDER PERSPECTIVES
The conference and PhD Course are organized by RIKK - Centre for Women’s and Gender Research & EDDA – Center of Excellence, University of Iceland, NIAS – Nordic Institute of Asian Studies and GAN - Gendering Asia Network
Konferanse
Link http://gendernnc2014.niasconferences.net/
23.10.2014

Oslo, NorgeNasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Et informasjons- og diskusjonsforum der sentra og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved universitet og høgskoler møtes for å diskutere bl.a. forskningspolitiske spørsmål, undervisning, forskerkurs, og senterpolitikk.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c18218/artikkel/vis.html?tid=18219&strukt_tid=18218
24.10.2014

Oslo, NorgeFagrådsmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning har til oppgave å drøfte og gi råd om koordinering av utdanning og forskning innen sine fag. Det kan også uttale seg om andre spørsmål innen fagområdet. Det skal dessuten fungere som gjensidig informerende organ for medlemsinstitusjonene.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c36502/artikkel/vis.html?tid=36503&strukt_tid=36502
04.11.2014 - 06.11.2014

Tromsø, NorgeFornemmelse for kjønn: Kjønnsforskning og analytiske strategier
Doktorgradskurs i Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi. Emnet tar utgangspunkt i aktuelle vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innen dagens kjønnsforskning. Fokus rettes denne gang mot ulike spor eller retninger i feministisk analyse og fortolkning.
Kurs
Link http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=232271&p_dimension_id=88183&p_menu=28714
05.11.2014 - 07.11.2014

Roskilde, DanmarkVoices in Nordic Gender Research
Celebrating over two decades of Gender Research and of the joint Nordic Journal of Feminist and Gender Research, NORA, the journal invites gender- and feminists researchers to participate in the first Nordic Conference for Gender Research: NORA conference 2014.
Konferanse
 
12.11.2014 - 13.11.2014

Reykjavik, IslandDeltid i Norden
NIKK arrangerar en nordisk konferens om deltidsarbete. Konferensen presenterar resultaten från projektet Deltid i Norden och arrangeras i anslutning till en konferens om lika lön.
Konferanse
Link http://www.nikk.no/teman/arbetsmarknad/deltid/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no