Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
23.10.2014

Oslo, NorgeNasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Et informasjons- og diskusjonsforum der sentra og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved universitet og høgskoler møtes for å diskutere bl.a. forskningspolitiske spørsmål, undervisning, forskerkurs, og senterpolitikk.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c18218/artikkel/vis.html?tid=18219&strukt_tid=18218
23.10.2014
kl. 11:30-14:00

Oslo, NorgeIntegrering av kjønnsperspektiver i forskning – status og resultater
I anledning det årlige nasjonale kontaktmøtet og fagrådsmøte i kjønnsforskning inviterer vi til et dialogmøte mellom sentrale aktører i forskningsrådet og kjønnsforskningsmiljøet.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/forskningsradet-integrering.html
24.10.2014

Oslo, NorgeFagrådsmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning har til oppgave å drøfte og gi råd om koordinering av utdanning og forskning innen sine fag. Det kan også uttale seg om andre spørsmål innen fagområdet. Det skal dessuten fungere som gjensidig informerende organ for medlemsinstitusjonene.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c36502/artikkel/vis.html?tid=36503&strukt_tid=36502
28.10.2014

Oslo, NorgeRitual slaughter and burqa bans in Europe: exploring the limits of religious pluralism - Human Rights and Diversity TAG and RIKS joint seminar with Gerhard van der Schyff
Gerhard van der Schyff is Associate Professor of Constitutional Law at Tilburg University in the Netherlands. Following his presentation there there will be a discussion on legal pluralism and human rights.
Seminar
Link http://www.jus.uio.no/smr/english/research/areas/diversity/events/human-rights-and-diversity-tag-and-riks-seminar-wi.html
28.10.2014

Drammen, NorgeTemamøte om feministisk økonomi
Samfunnsøkonom Charlotte Koren og sosiolog Margunn Bjørholt innleder om feministisk økonomi på Drammens bibliotek.
Seminar
 
28.10.2014

Oslo, NorgeNATO and the Women, Peace and Security Agenda – Achievements and Challenges
How can NATO continue to contribute to the implementation of UNSCR 1325 and related resolutions in the years ahead? Seminar with Mari Skåre, former NATO Special Representative for Women, Peace and Security.
Seminar
Link http://www.prio.org/Events/Event/?x=8288
29.10.2014

Oslo, NorgeFrokostmøte: Grenser for likestilling?
Hvor langt kan man gå med politiske tiltak for å fremme likestilling? Trenger vi fortsatt egne fedrekvoter og kvotering av kvinner til styre- og maktposisjoner for å fremme et likestilt samfunn? Eller har statsfeminismen gått ut på dato? Trenger vi en mer liberal feminisme? Frokostmøte med paneldebatt om boka "Blåstrømper. Vi er de nye feministene".
Møte
Link http://www.civita.no/arrangement/grenser-for-likestilling
29.10.2014
kl. 09:15-16:00

Oslo, NorgeKjønnets gjenkomst?
På dette seminaret ønsker vi å sette fokus på den sen-moderne spenningen i det som kan se ut til å være en samtidig tilslutning til det nordiske likestillingsprosjektet, både som ideal og praksis, og til en emosjonelt fundert investering i kjønnsforskjell.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/gjenkomst.html
30.10.2014
kl. 12:00-13:00

Oslo, NorgeGender diversity in the Board Room & its impacts
Is the example of Norway a way forward? Beate Sjåfjell, Department of Private Law, will present her paper.
Forelesning
Link http://www.jus.uio.no/english/research/areas/companies/events/2014/141030-lunchevent.html
30.10.2014 - 31.10.2014

Akureyri , IslandGender Equality in the Arctic Current Realities, Future Challenges
The conference on Gender Equality in the Arctic will broadly focus on the living condition of women and men throughout the Circumpolar North, addressing key issues such as access to and control over resources, representation in decision-making positions, political participation, regional development, human security, and material and cultural well-being.
Konferanse
Link http://www.arcticiceland.is/en/gender-equality-in-the-arctic
04.11.2014 - 06.11.2014

Tromsø, NorgeFornemmelse for kjønn: Kjønnsforskning og analytiske strategier
Doktorgradskurs i Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi. Emnet tar utgangspunkt i aktuelle vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innen dagens kjønnsforskning. Fokus rettes denne gang mot ulike spor eller retninger i feministisk analyse og fortolkning.
Kurs
Link http://uit.no/tavla/artikkel/370265/doktorgradskurs_svf_-_8045_kjonnsforskning_viten
04.11.2014
kl. 11:00-13:00

Kristiansand, NorgeForskerforum – Utfordringer knyttet til interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning
Interseksjonalitet er betraktet både som et akademisk motefenomen og som en radikal forståelse av sosial ulikhet i sosiologien. I dette foredraget vil Orupabo undersøke hvilke utfordringer det knytter seg til å bruke et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning.
Forelesning
Link http://senterforlikestilling.org/utfordringer-knyttet-til-interseksjonalitetsperspektiv-i-empirisk-forskning/
05.11.2014 - 07.11.2014

Roskilde, DanmarkVoices in Nordic Gender Research
Celebrating over two decades of Gender Research and of the joint Nordic Journal of Feminist and Gender Research, NORA, the journal invites gender- and feminists researchers to participate in the first Nordic Conference for Gender Research: NORA conference 2014.
Konferanse
Link http://www.ruc.dk/forskning/forskningscentre/ckmm/nordicvoices/
12.11.2014

Oslo, NorgeUngdatakonferansen 2014
Landets fremste ungdomsforskere vil presentere oppdatert forskning om dagens ungdomskulturer og det livet ungdom lever i familien, på skolen, i fritida og i det digitale rommet, samt utfordringer knyttet til psykisk helse, kriminalitet, rus og marginalisering. Står nye grupper i fare for å falle utenfor? Og har konsekvensene av problematiske overganger til voksenlivet endret seg?
Konferanse
Link https://blogg.hioa.no/ungdatakonferansen/
12.11.2014
kl. 10:15-16:00

Oslo, NorgeSeksualisering, trakassering og kultur for likestilling
Kan seksualiserende språk og omgangsformer opprettholdes om en ønsker en kultur for likestilling? Hva slags ny kunnskap finnes om seksualisering og trakassering i forskjellige sammenhenger?
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/trakassering.html
12.11.2014 - 13.11.2014

Reykjavik, IslandDeltid i Norden
NIKK arrangerar en nordisk konferens om deltidsarbete. Konferensen presenterar resultaten från projektet Deltid i Norden och arrangeras i anslutning till en konferens om lika lön.
Konferanse
Link http://www.nikk.no/norden/prioriteringar/arbetsmarknad/deltid/konferens-2014/
13.11.2014
kl. 19:00-21:00

Bergen, NorgeSkjønnhetsideal og feminisme - tolkninger fra India
SKOK inviterer til åpning av utstillingen "Skjønnhetsideal og feminisme- tolkninger fra India" av antropolog og kunstner Nina Bergheim Dahl.
Kulturarrangement
Link http://www.uib.no/skok/80596/skj%C3%B8nnhetsideal-og-feminisme-tolkninger-fra-india
17.11.2014 - 18.11.2014

Kristiansand, NorgeKvinner i politikk og samfunnsliv i Norge på 1800- og 1900-tallet
I forbindelse med lanseringeringen av antologien "Politikk, profesjon og vekkelse. Kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet" ønsker vi å samle alle bidragsyterne og andre interesserte til to dagers konferanse ved Universitetet i Agder.
Konferanse
Link http://senterforlikestilling.org/kvinner-i-politikk-og-samfunnsliv-i-norge-pa-1800-og-1900-tallet/
20.11.2014

Stavanger, NorgeKjønn og likestilling i barnehage og skole – pedagogisk praksis som kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst?
Hvordan jobbe pedagogisk med kjønn og likestilling i barnehage og skole i dag? Dr.philos Ingerid Bø forteller om sin bok Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst, og om egne erfaringer fra arbeidet med kjønn og likestilling i barnehage, skole og lærerutdanning.
Seminar
 
21.11.2014 - 22.11.2014

Umeå, SverigeInvigning av Kvinnohistoriskt museum i Umeå
Vi vill bjuda in just DIG till höstens, kanske årets eller århundradets händelse!

Anledningen till att du får denna Save the Date är att du som inte bor i Umeå ska ha en chans
att boka resa och boende. Skriv gärna ut den bifogade inbjudningen och sprid till ditt nätverk.
Kulturarrangement
 
24.11.2014

Oslo, NorgeFeminisme på frammarsj i Norge og Sverige: Trenger vi feministpartier?
Er det økte engasjementet for likestilling og feminisme en bølge, et blaff eller en varig forandring som kan resultere i et norsk Fi? Er feministiske partier og kvinnelige ledere i politiske organ viktige for at likestilling skal oppnås? Hvor viktig er kjønnsfordeling i politikken? Det blir forskerinnlegg fra Norge og Sverige, samt paneldebatt med Gudrun Schyman, de norske samfunnsdebattantene Heidi Nordby Lunde og Marta Breen og den nyvalgte AUF-lederen.
Konferanse
Link http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/Feminisme-paa-frammarsj-i-Norge-og-Sverige-Trenger-vi-feministpartier
25.11.2014 - 27.11.2014

Stavanger, NorgeNEONdagene 2014: Kjønn og ledelse i organisasjoner
Nettverk for organisasjonsforskning i Norges (NEON) konferanse har en egen sesjon om kjønn og ledelse i organisasjoner. Sesjonen åpner opp for en bredere og teoretisk diskusjon av både den kjønnede organisasjon og det kjønnede lederskap.
Konferanse
Link http://rokkan.uni.no/sites/neonnet/neondagene-2014-i-stavanger/
25.11.2014
kl. 09:00-13:00

Oslo, NorgeÅpent seminar: Nettverk for voldtektsforskning
På FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner vil det bli holdt et åpent seminar som diskuterer Justisdepartementets program for forskning om vold i nære relasjoner, 2014-2019.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/voldtektsforskning.html
25.11.2014
kl. 19:00-20:30

Bergen, NorgeJulia Kristeva i samtale med Ellen Mortensen
Den første Holbergpris vinneren, den verdensberømte filosofen, litteraten og psykoanalytikeren Julia Kristeva, er tilbake i Bergen.
Seminar
Link http://www.uib.no/skok/81225/holbergprisvinner-i-samtale-p%C3%A5-litteraturhuset
25.11.2014 - 26.11.2014

Trondheim, NorgeNasjonal konferanse om praktisk likestillingsarbeid i Trondheim
Kom, lær, diskuter og del kunnskap! Konferansen er aktuell for kommuneansatte, tjenesteytere, enhetsledere, politikere, tillitsvalgte, fylkesmenn og fylkeskommuner og ellers alle som er interessert i likestilling og likeverd, utviklingsarbeid og arbeid mot diskriminering
Konferanse
Link http://www.kun.nl.no/no/prosjekt/2014/kommuneprogramforlikestilling20122014/velkommen-til-konferanse.11611
26.11.2014
kl. 11:15-13:15

Bergen, NorgeÅpen forelesning Julia Kristeva
Holbergprisvinner fra 2004, Julia Kristeva, vil forelese over temaet "New forms of revolt" 26. november i Egget.
Forelesning
Link http://www.uib.no/skok/80942/%C3%A5pen-forelesning-julia-kristeva
26.11.2014 - 27.11.2014

Tunis, Tunisia Invitation to a Nordic-Arab PhD course on “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”
Our Nordic-Arab research collaboration project, financed by the Swedish Research Council, is pleased to invite to a Nordic-Arab PhD-course, November 26-27, 2014 on “Comparative studies of women in public life – theoretical and methodological challenges”. The aim of the project is to present and encourage discussion on theoretical and methodological challenges, when conducting comparative studies – comparative in time and/or location. PhD students, who are doing research on women in public life within social sciences, humanities, media analysis etc., are welcome to apply for this course.
Forskerkurs
 
26.11.2014 - 28.11.2014

Roskilde, DanmarkGender and Diversity—Travelling Concepts across Time and Space
Any field of research has key analytical concepts, including gender studies. In this course
some of the key analytical concepts are identified, their history is illustrated and their
applicability discussed. Concepts often become fashionable – and salient - and turn into
fast travelling concepts. However, analytical notions are also situated in space which has
been shown for the concept of ‘class’ and recently ‘intersectionality’.
Kurs
Link http://kursus.ruc.dk/class/view/5897
28.11.2014 - 29.11.2014

Bergen, NorgeFanaticism, Extremism, Radicalism
The aim of this conference is to explore intersecting as well as diverging areas of today’s philosophical and political opposition to the liberal hegemony.
Konferanse
Link http://www.uib.no/en/rg/radphil/79688/fanaticism-extremism-radicalism
01.12.2014
kl. 12:00-14:00

Oslo, NorgeFeminist struggle against rape and pornography in France and Norway ca. 1970-1985
INNLEDERE: Trine Rogg Korsvik og Sasha Roseneil, STK.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2014/porno.html
02.12.2014 - 04.12.2014

Sundvolden hotell, NorgeAllmennkurs i norsk kjønnsforskning 2014
Hvilke teoretiske posisjoner finnes i norsk kjønnsforskning i dag? Hvordan bruker ulike forskere begrepet kjønn i egen forskning? Har forskjellene å gjøre med fag, ulike forskningsspørsmål og/eller med ulike generasjoner i kjønnsforskningen? Vi ønsker med dette kurset både å tegne opp et kart over feltets aktuelle tilstand, bidra til å fremme refleksjon over egen forskningspraksis og invitere til en åpen, spenstig og konstruktiv dialog mellom ulike posisjoner i kjønnsforskningen.
Forskerkurs
Link http://kilden.forskningsradet.no/c73927/artikkel/vis.html?tid=88463
05.12.2014

Oslo, NorgeLookism: The Invisible Discrimination
Talk by Dr Francesca Minerva (Centre for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE) University of Melbourne.
Forelesning
Link http://www.hf.uio.no/csmn/english/research/news-and-events/events/talks/francesca-minerva.html
05.12.2014
kl. 11:00-13:00

Kristiansand, NorgeLikestillingsforum – Klesvask og kjoleprat? Fremstilling av kjønn i valgkamp
Ingrid Dahlen Rogstad, forsker og stipendiat ved Institutt for Samfunnsvitenskap, tar utgangspunkt i valgkampen i 2009 når hun på likestillingsforum presenterer sin artikkel «Klesvask og kjoleprat? Fremstilling av kjønn i valgkamp.»
Forelesning
Link http://senterforlikestilling.org/likestillingsforum-klesvask-og-kjoleprat-fremstilling-av-kjonn-i-valgkamp/
25.03.2015 - 26.03.2015

London, United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandThe Gendered Dynamics of Power: A One-Day Conference
How does power continue to operate in a gendered way despite decades of feminist critique? The conference focuses especially on relational and organisational contexts, and deploys psychosocial and psychodynamic concepts and practices to advance understanding of what sustains and what might subvert these gendered dynamics.
Konferanse
Link http://www.bbk.ac.uk/events-calendar/the-gendered-dynamics-of-power-a-one-day-conference
03.06.2015 - 06.06.2015

Rovaniemi, FinlandThe 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital
Sex & Capital will engage with recent feminist thinking on gender politics, economics and futures to ask questions such as: What are the different, sexualized forms of capital? What are the gendered dynamics and outcomes of barefaced capitalism? and How should we understand and reconceptualise material realities, embodiment and subjectivities? The 9th Conference invites scholars, students, policy makers and activists to gather and discuss and reflect upon these themes.
Konferanse
Link http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News--Events/Events/Events-2015/EFRC-2015
10.06.2015 - 12.06.2015

Oslo, NorgeSociology of Law/Socio-legal Studies Conference 2015
The conferance welcomes studies on the emergence of transnational law, the interaction between domestic and trans- and international law and its implications for late modern societies.
Konferanse
Link http://www.jus.uio.no/ikrs/english/research/news-and-events/events/conferences/2015/socio-legal-studies-conference/index.html
11.06.2015 - 13.06.2015

Uppsala, SverigeThe 4th European Conference on Politics and Gender
The ECPR Standing Group on Gender and Politics is pleased to announce the 4th European Conference on Politics and Gender (ECPG) to be held at the University of Uppsala, Sweden, June 11-13, 2015.
Konferanse
Link http://www.ecpg.eu/list-of-sections.html
19.08.2015 - 21.08.2015

Stockholm, SverigeXI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet
Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015. Det arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH) i samarbete med Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.


Konferanse
Link http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/
06.09.2015 - 09.09.2015

Belfast, EuropeiskEuropean Conference on Domestic Violence
Konferanse
Link http://www.qub.ac.uk/sites/ECDV2015/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no