Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
24.10.2017
kl. 12:00-13:00

Stavanger, Norge Lunsj-seminar med Marlene Spanger, Aalborg University Copenhagen
Spangers forskningsområde dekker temaene migration, prostitusjon og menneskehandel med særlig vekt på kjønnede og rasistiske formasjoner, samt transnasjonale intimitetsrelasjoner.På seminaret holder hun foredrag om følelser og feltarbeid.
Seminar
Link http://www.uis.no/article.php?articleID=118021&categoryID=19867
25.10.2017
kl. 09:00-11:00

Oslo, Norge Frokostseminar: Det nye arbeidslivet
Blant andre kommer Liza Reisel fra Institutt for samfunnsforskning, og skal snakke om forskjellene mellom menn og kvinner med hensyn til karriereutvikling og lønn.
Seminar
Link https://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Frokostseminar_Det_nye_arbeidslivet/1254028387252?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
25.10.2017 - 26.10.2017

Karlstad, Sverige Workshop - Intimate matters
Gender studies at Karlstad University and Gexcel International Collegium, one of the largest gender studies networks in Scandinavia, invites you to a workshop on intimacy at Karlstad University.
Konferanse
Link https://www.kau.se/centrum-genusforskning/evenemang/aktuella-evenemang/workshop-intimate-matters
25.10.2017
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Radikal kjærlighet. Kollontaj og den nye tids seksualmoral
Litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin ser i dette foredraget nærmere på Kollontajs tekster om den private og den politiske kjærligheten.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/1464291970285111/?ref=ts&fref=ts
26.10.2017 - 28.10.2017

Utrecht, Netherlands Contested Privates: Religion and Homosexuality in Public Discourse
Why are religion and homosexuality so often framed as each other's necessary opposites? What do heated debates about same-sex marriage, the Pope, queer Muslims and controversial art tell us about the changing role of religion in contemporary society? The conference will address these and similar questions.
Konferanse
Link https://contestedprivates.wordpress.com/
27.10.2017
kl. 12:00-13:30

Oslo, Norge Children Born of War in the Context of Peace and Security
The PRIO Centre on Gender, Peace and Security will hold this lunch seminar with guest speaker Ingvill Mochmann. The seminar will be chaired by Inger Skjelsbæk, Research Professor at PRIO and Associate Professor at the Department of Psychology, UiO.


Seminar
Link https://www.prio.org/Events/Event/?x=8590
30.10.2017
kl. 09:30-12:00

Oslo, Norge Lansering: Den terminologiske nettbasen ”Fagtermer i kjønnsforskning”
30. oktober lanseres en ny base med grunnleggende fagtermer og definisjoner for kjønnsforskningsfeltet, på bokmål, nynorsk og engelsk.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/%E2%80%9Dfagtermer-i-kjonnsforskning%E2%80%9D-.html
01.11.2017
kl. 16:15-18:00

Oslo, Norge Diskrimineringslovgiving for LHBTI - Noen utviklingslinjer
Velkommen til høstens tredje seminar i Skeiv Seminarrekke, ved professor Anne Hellum: Forbud mot diskriminering på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/diskrimineringslovgiving-for-lhbti---noen-utviklin.html
02.11.2017

Kristiansand, Norge Likestillingskonferansen 2017
Hvert år arrangerer Universitetet i Agder Likestillingskonferansen. I 2016 hadde vi besøksrekord med over 250 påmeldte. Vi er allerede godt i gang med å sette opp et spennende program så merk datoen i din kalender!
Konferanse
Link http://senterforlikestilling.org/event/likestillingskonferansen-2017/
03.11.2017

Oslo, Norge Gender & Representation in history, media, literature and arts
We warmly invite you to this one-day conference for PhD students and postdoctoral scholars within the humanities.
Konferanse
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/gender---representation.html
07.11.2017
kl. 19:00-20:00

Oslo, Norge Kritikken av Uten en tråd. Tore Rem, Anne Sæbø og Ane Farsethås
Hvor går grensene for hva det er lov å skrive av skjønnlitteratur? Jens Bjørneboes Uten en tråd kom ut høsten 1966. Boka ble forbudt i Oslo byrett 29. juni 1967, en dom Høyesterett stadfestet 15. desember samme år.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/120879311825820/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D
08.11.2017 - 09.11.2017

Oslo, Norge Creating a competitive edge through diversity
The summit will highlight the Nordic paradox where equal access to employment and politics coexists with inequality for women in academia. This challenges the goal of excellence in Nordic research.
Konferanse
Link http://kifinfo.no/nb/content/nordic-scenarios
08.11.2017

Bochum, Germany "Doing Science – Doing Excellence – Doing Inequalities? Interrogating the Paradigm of Excellence in Academia"
International workshop at the Ruhr University Bochum.
Kurs
Link https://www.uni-due.de/genderportal/veranstaltungen_detail.php?id=1140
10.11.2017 - 11.11.2017

Istanbul, Turkey International Conference on Gender and Women's Studies
GENDER AND WOMEN'S STUDIES '17 / II. International Interdisciplinary Conference on Gender and Women's Studies in Social Sciences and Art will be held at Nippon Meeting Halls in Istanbul.
Konferanse
Link https://www.dakamconferences.org/gender-and-womens-studies
14.11.2017
kl. 09:00-15:15

Kristiansand, Norge Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre
Kurs for ansatte i barnehager om kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
Seminar
Link http://senterforlikestilling.org/event/trygg-i-eget-uttrykk-jenter-gutter-og-alle-andre/
15.11.2017
kl. 13:00-19:00

Oslo, Norge Jubileumsseminar: Tidsskrift for kjønnsforskning er 40 år!
Tidsskrift for kjønnsforskning markerer 40-årsjubileum med et seminar i regi av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kilden kjønnnsforskning.no.
Seminar
Link http://kjonnsforskning.no/nb/tidsskrift-kjonnsforskning-er-40-ar
15.11.2017
kl. 11:00-12:00

Oslo, Norge Lunsjpåfyll: Skamløs - bokbad med Nancy Herz
Herz er en av de skamløse jentene: en bevegelse av jenter som tar et oppgjør med sosial kontroll, skam og æreskultur. Bokbader er HiOAs Vibeke Horn.

Seminar
Link http://www.hioa.no/Hva-skjer/Lunsjpaafyll-Skamloes-bokbad-med-Nancy-Herz?utm_source=Nyheter+fra+H%C3%B8gskolen+i+Oslo+og+Akershus&utm_campaign=f8d15b88ad-HiOA_nyhetsbrev_9&utm_medium=email&utm_term=0_acd9b1ae00-f8d15b88ad-86231031
16.11.2017 - 17.11.2017

Stjørdal, Norge Menn til berikelse eller besvær?
Nasjonal konferanse om å rekruttere og beholde menn i barnehagen.
Konferanse
Link http://likestillingssenteret.no/menn-berikelse-besvaer/
17.11.2017

Bucharest, Romania QueerFemSEE – Queer and Feminist Studies in Eastern Europe International
This interdisciplinary conference seeks to explore various accounts of South-Eastern and Eastern European researchers (and their Western peers) concerning topics connected to media studies, cultural studies, public space, and their intersection with gender and queer studies.
Konferanse
Link https://queerfemsee.wordpress.com/call-for-papers/
18.11.2017

Oslo, Norge Debattseminar om gutters utfordringer i norsk skole
Konklusjoner og innspill vil bli oversendt statens ekspertutvalg til bruk i sitt arbeid. På slutten av arrangementet deler vi ut MannsForums Kvinnepris og Mannspris for 2017! Arrangementet er støttet av BUFDIR.
Seminar
Link http://www.mannsforum.org/arrangement/debattseminar-om-gutters-utfordringer-i-norsk-skole-paa-litteraturhuset-18-november-kl-1100/
20.11.2017 - 21.11.2017

Copenhagen, Danmark Workshop on Feminism, Activism, Writing
The workshop brings together issues of (feminist) activism and (scholarly) writing in order to discuss the future of feminism in academia.
Kurs
 
22.11.2017

Aalborg, Danmark Gender, Power and Identity - In a Local and Global Perspective
The PhD course is held in collaboration between the Doctoral School of Social Sciences, AAU and The Doctoral School of Social Sciences and Business.
Forskerkurs
Link http://www.soc.aau.dk/Ny+Ph.d.+forside/kurser/vis-kursus/gender--power--and-identity---in-a-local-and-global-perspective.cid319466
23.11.2017 - 24.11.2017

Uppsala, Sverige Exhausted Women - Exhausted Welfare
The conference will raise questions as:
to what extent do religious communities mirror society with regard gender and welfare?
Konferanse
Link http://www.crs.uu.se/digitalAssets/36/c_36283-l_3-k_call-for-papers_ewew.pdf
23.11.2017

Jyväskylä, Finland Gender Studies Conference 2017: Genders through time
The annual Finnish gender studies conference Genders through time will be organized at the University of Jyväskylä on 23rd- 25th of November 2017 in collaboration between the University of Jyväskylä and the Association for Gender Studies in Finland (SUNS).
Konferanse
Link https://www.jyu.fi/en/congress/sptpaivat2017/english/English%20main
29.11.2017
kl. 08:30-16:00

Oslo, Norge Konferanse: Hva gjør vi med volden?
Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som arrangeres i Oslo 29. november.
Konferanse
Link http://www.hioa.no/Hva-skjer/Konferanse-Hva-gjoer-vi-med-volden
29.11.2017

Oslo, Norge Gay Marriage & LBTQI Rights at the European Human Rights Court
Welcome to the fourth seminar in Queer seminars/Skeiv seminarrekke with Claire Poppelwell-Scevak (Pluri Courts, Faculty of Law, UiO / PhD candidate, University of Ghent): Same-sex marriage and LHBTQI rights at the European Court on Human Rights.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/others/gay-marriage---lbtqi-rights-at-the-european-human-.html
29.11.2017
kl. 09:30-16:45

Trondheim, Norge Overvekt i svangerskap og fødsel
Kurset er åpent for fastleger, leger i utdanning, spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer og andre interesserte leger.
Kurs
Link https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/overvekt-i-svangerskap-og-fodsel-2017-11-29
30.11.2017 - 01.12.2017

London, Europeisk Queer Localities
This conference celebrates recent work on LGBTQ histories beyond the metropole and draws it in comparative perspective.
Konferanse
 
06.12.2017
kl. 12:00-16:00

Oslo, Norge Forskning, formidling, forandring
Festseminar for Beatrice Halsaa, professor på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/forskning-formidling-forandring.html
13.12.2017
kl. 16:15-18:00

Oslo, Norge Kjønnsinkongruens og pubertetsutsettende behandling
Velkommen til femte og siste seminar i Skeiv Seminarrekke denne høsten. Reidar Schei Jessen skal snakke om sin hovedoppgave i psykologi fra UiO (2016).
Seminar
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2017/kjonnsinkongruens-og-pubertetsutsettende-behandlin.html
14.12.2017 - 15.12.2017

Hannover, Germany Approaching Ethnoheterogenesis. Membership, Ethnicity, and Social Change in Contemporary Societies
his conference aims to refine the theoretical understanding of social and cultural processes regarding the formation of ethnicities and ethnic diversity.
Konferanse
Link http://www.hsozkult.de/event/id/termine-33744
19.02.2018

Ghent, Belgium Managing, Researching, and Enabling  Respectful Sexual Conduct in Higher Education 
A two‐day workshop organised by 
ANSER -
Academic Network for Sexual and Reproductive Health and Rights Policy
INSEP -
International Network for Sexual Ethics and Politics
Konferanse
Link https://gallery.mailchimp.com/b191e660f005d37f84a4e431d/files/fb662b25-9d0e-4dc6-830a-bf3c7e04ec1a/CFP_MRE_Consensual_Sex_in_the_Academy_Final_1.pdf
20.04.2018

Geneva, Switzerland Gendering Humanitarian Knowledge: Global Histories of Compassion from the Mid-Nineteenth century to the Present
We invite scholars to think about the notion of humanitarian knowledge in a multidisciplinary way, by combining perspectives such as gender history, the histories of emotions and the body, literary and visual culture studies, global health history, as well as the history of institutions and their agents.
Seminar
Link http://www.hsozkult.de/event/id/termine-35124
05.05.2018 - 06.06.2018

Tromsø, Norge Conference: Music and Gender in Balance
Researchers from all academic disciplines researching music and musical culture are invited to discuss these questions theoretically, methodologically, pedagogically, and artistically.
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/129206074338648/?active_tab=about
04.06.2018

Bologna, Italy Intersex Social Sciences: Activism, Human Rights, and Citizenship
his 2-day conference provides a multi-disciplinary forum for the further development of social science approaches to Intersex and Variations of Sex Characteristics.
Konferanse
Link https://research.hud.ac.uk/institutes-centres/criss/events/intersex_social_sciences_activism_human_rights_and/
07.06.2018 - 09.06.2018

Uleåborg, Finland Save the date: XII Nordiska kvinno- och genushistorikermötet i Uleåborg
Konferensteman: Kris
Call for papers öppnas i augusti 2017
Konferanse
 
13.08.2018 - 14.08.2018

Bergen, Norge ICCGFR 2018: 20th International Conference on Culture of Gender and Feminist Research
The conference brings together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Culture of Gender and Feminist Research.
Konferanse
Link https://www.waset.org/conference/2018/08/bergen/ICCGFR
05.09.2018 - 07.09.2018

Basel, Switzerland 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education and Research 2018
Kymmenes eurooppalainen yliopistojen ja tutkimuksen tasa-arvokysymyksiin keskittyvä konferenssi järjestetään Baselissa, Sveitsissä, 5-7.syyskuuta 2018.
Konferanse
 
12.09.2018 - 15.09.2018

Göttingen, Germany European Feminist Research Conference
ATGENDER invites you to the 10th edition of the European Feminist Research Conference!
Konferanse
Link https://atgender.eu/activities-2/european-feminist-research-conferences/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no