Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
22.10.2019
kl. 08:30-16:30

Oslo, Norge MiRA-Senterets nasjonalkonferanse - Møte mellom generasjoner
MiRA-Senteret inviterer til nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge. Hvilke likestillingsutfordringer møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i dag?
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/318058355536194/
23.10.2019
kl. 14:00-16:00

Oslo, Norge Gutter og menn i utdanningsløpet - hvem vinner, hvem taper - og hvorfor?
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer til seminar om utdanning.
Her belyses frafall på elevnivå, studentnivå og i videre akademisk karriere, og tolkninger og teori om kjønn i utdanning.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2019/gutter-og-menn-i-utdanningslopet-%E2%80%93-hvem-vinner-hve.html
23.10.2019
kl. 09:00-11:30

Oslo, Norge Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har kartlagt forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt blant ungdom mellom 12 og 16 år. 23. På dette arrangementet lanseres funn fra den første omfangsstudien.
Seminar
Link https://www.facebook.com/events/500008570550445/
24.10.2019
kl. 14:00-16:00

Oslo, Norge Deltid – løsningen som ble et problem?
FAFO intiverer til seminar om kvinner og deltid. Det vil presenteres funn fra et internasjonalt prosjekt som tematiserer forskjellen mellom 'god og dårlig' deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
Seminar
Link https://www.fafo.no/index.php/arrangementer/arrangementer/item/deltid-losningen-som-ble-et-problem
25.10.2019
kl. 10:00-16.30

Oslo, Norge Women and Leadership 2019
Despite gains in education and the workplace over the past 50 years, men continue to outnumber women in leadership positions in nearly all professions. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan at the University of Oslo invite to an international round-table on the topic women and leadership.
Seminar
Link https://www.hf.uio.no/multiling/english/news-and-events/events/conferences/2019/women-and-leadership-2019/Women_and_leadership?fbclid=IwAR0vz_Fb7wyVcnavNZ3FL7X6pTPEcba2VwTctFupb8QMxCBLIHVAPQs1-Io
31.10.2019
kl. 12:00-16:00

Oslo, Norge Skeiv lokalhistorie – hvordan og hvorfor?
Hvordan kan vi få mer kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i norske lokalsamfunn? Skeiv lokalhistorie gir mulighet til å se kjønnshistorien og lokalsamfunnet fra en ny synsvinkel. Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen og Nasjonalbiblioteket inviterer til seminar.
Seminar
Link https://www.nb.no/hva-skjer/skeiv-lokalhistorie-hvordan-og-hvorfor/
01.11.2019
kl. 09:00-15:00

Oslo, Norge Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet
1. november er det to år siden Norge ratifiserte Istanbulkonvensjonen. Likestillingssenteret KUN inviterer til konferanse med presentasjoner fra Velferdsforskningsinstiuttet NOVA og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Konferanse
Link https://www.nkvts.no/seminar-og-arrangement/istanbulkonvensjonen-og-voldsprogrammet/
03.11.2019

Bergen, Norge Rådgjevar for forsking og formidling
Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking og Senter for vitskapsteori ved Universitetet i Bergen er det ei ledig stilling som rådgjevar for forsking og formidling.Til stillinga ligg mellom anna eit ansvar for oppfølginga av forskingsverksemda til sentra, herunder rådgjevnad, informasjon og søknadshjelp for forskarstaben.
GenderJob
Link https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/176527/raadgjevar-for-forsking-og-formidling
05.11.2019
kl. 15:15-17:00

Oslo, Norge Arbeidermenn: praktiske liv i en upraktisk verden
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo inviterer til seminar om Arbeidermenn: praktiske liv i en upraktisk verden, med postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Jørn Ljunggren.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2019/arbeidermenn-praktiske-menn-i-en-upraktisk-verden.html
06.11.2019
kl. 15:15-17:00

Oslo, Norge Dominant Narratives of Masculinities within Educational Contexts
Centre for Gender Research at the University of Oslo invites to seminar with Professor of Education Adam Howard from Colby College. The seminar is part of the seminar series Boys, Men and Masculinities.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2019/dominant-narratives-of-masculinities-within-educat.html
07.11.2019
kl. 13:00-16:00

Oslo, Norge Are internationalization and excellence policies bad for women?
NORDICORE - Nordic Center of Excellence for Research on Gender Equality in Research and Innovation invites to a seminar concerning new requirements to internationalized academic careers.
Seminar
Link https://www.samfunnsforskning.no/core/aktuelt/arrangementer/is-internationalization-and-the-policy-of-excell.html
13.11.2019

Oslo, Norge Ungdatakonferansen 2019
På årets Ungdatakonferanse presenteres ny forskning om kjønn i ungdomstida. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?
Konferanse
Link http://www.ungdata.no/Ungdatasenteret/Ungdatakonferansen-2019
13.11.2019
kl. 19:00-22:00

Bergen, Norge Torborg Nedreaas-dagen 2019
Torborg Nedreaas-selskapet inviterer i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen til feiring av Torborg Nedreaas' 113-årsdag med en helaften i forfatterens tegn.
Kulturarrangement
Link https://www.facebook.com/events/2148981808736820/
13.11.2019 - 15.11.2019

Tromsø, Norge Kjønnsforskning NÅ!
Fagkonferansen Kjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. I år avholdes konferansen i Tromsø med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet som vertskap.
Konferanse
Link https://uit.no/tavla/artikkel/623585/konferanse_kjonnsforskning_na
15.11.2019 - 16.11.2019
kl. 16:00-10:00

Tromsø, Norge Forskerskolens kurs i 2019
Forskerskolen er et tilbud til deg som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere på kjønnsforskningsfeltet.
Kurs
Link http://kjonnsforskning.no/sites/default/files/forskerskolens_kurs_2019.pdf
21.11.2019 - 23.11.2019

Vilnius, Lithuania Gender Studies and Research in 2019: The Centenary Achievements and Perspectives
The Gender Studies Centre at the Faculty of Communication at Vilnius University is organizing an international conference to commemorate the 100 years anniversary of women’s right to vote in Lithuania and many other countries.
Konferanse
Link http://www.genderconference.kf.vu.lt/
21.11.2019
kl. 08:30-15:30

Oslo, Norge Innvandrerkvinner og arbeidsliv - LDOs Årskonferanse 2019
Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til sin årskonferanse 2019. Årets tema er kvinnelige innvandreres barrierer og muligheter for økonomisk selvstendighet, samt arbeidsmarkedsintegrering.
Konferanse
Link https://www.facebook.com/events/1362364520581753/
22.11.2019
kl. 13:00-15:00

Bergen, Norge What can count as evidence of breach of sexual integrity: Rape as a social, legislative and judicial problem
Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invite to a lecture held by May-Len Skilbrei, Professor and Head of Department, Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law at the University of Oslo, on her ongoing research.
Forelesning
Link https://www.uib.no/en/skok/129011/what-can-count-evidence-breach-sexual-integrity-rape-social-legislative-and-judicial
06.12.2019
kl. 12:30-16:00

Oslo, Norge Gender and Global Crises: Connecting Reproductive Labour, Ecology, and Wellbeing
Centre for Gender Research at the University of Oslo is organizing a seminar with a public lecture by Dr. Sharae Deckard from University College Dublin, followed by a structured roundtable discussion.
Seminar
Link https://www.stk.uio.no/english/research/news-and-events/events/guest-lectures-seminars/2019/gender-and-global-crises-connecting-reproductive-l.html
09.12.2019
kl. 11:30-16:00

Oslo, Norge Gender Segregation in the Labour Market: Concluding Conference
CORE - Centre for Research on Gender Equality invites international leading experts to discuss how we can understand the development and coexistence of equality and segregation in the labour market.
Seminar
Link https://www.samfunnsforskning.no/core/aktuelt/arrangementer/closing-conference-gender-segregation-in-the-labou.html
15.01.2020
kl. 10:30-14:00

Oslo, Norge Seminar on Myths and Facts: Gender Gaps in Nordic Educational Achievement
Girls and boys in Nordic schools do not demonstrate the same levels of academic achievement. What causes the differences and how will this affect Nordic health, welfare and working life in the future? NordForsk invite to seminar on this topic.
Seminar
Link https://www.nordforsk.org/en/events/myths-and-facts-gender-gaps-in-nordic-educational-achievement-1

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no