Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
28.05.2015 - 31.05.2015

Osaka, Japan The Fifth Asian Conference on Cultural Studies 2015
This international and interdisciplinary conference will again bring together a range of academics and practitioners to discuss new directions of research and discovery in Cultural Studies.
Konferanse
Link http://iafor.org/iafor/conferences/accs2015/
01.06.2015
kl. 09:00-11:00

Oslo, Norge LDO - Fagmøte om kvotering og positive særtiltak
Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til frokostmøte om å fremme likestilling gjennom særtiltak, mandag 1. juni 2015.

Her får du kunnskap om de rettslige rammene for positive særtiltak, slik at du kan ta disse i bruk uten å bryte diskrimineringslovgivningen. Positiv særbehandling er tiltak som skal øke reell likestilling i arbeidsliv, utdanning og på alle samfunnsområder.
-
Link http://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/fagmote-om-positive-sartiltak/
02.06.2015
kl. 12:00-13:30

Oslo, Norge RIKS-lunsj: Grunnloven og velferdsstaten
Professor Henriette Sinding Aasen fra UiB presentere boken "Grunnloven og velferdsstaten". Boken tar for seg Grunnloven fra 1814 og trekker linjer frem til dagens velferdsstat.
Seminar
Link http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/riks/arrangementer/lunsjseminarer/2015/aasen.html
03.06.2015 - 06.06.2015

Rovaniemi, Finland The 9th European Feminist Research Conference - Sex & Capital
Sex & Capital will engage with recent feminist thinking on gender politics, economics and futures to ask questions such as: What are the different, sexualized forms of capital? What are the gendered dynamics and outcomes of barefaced capitalism? and How should we understand and reconceptualise material realities, embodiment and subjectivities? The 9th Conference invites scholars, students, policy makers and activists to gather and discuss and reflect upon these themes.
Konferanse
Link http://www.ulapland.fi/InEnglish/About-us/News--Events/Events/Events-2015/EFRC-2015
04.06.2015 - 05.06.2015

Oslo, Norge EnGendering Excellence
Welcome to a high-level conference on why and how sex and gender analysis is fundamental for engendering excellence in many research fields.
Konferanse
Link http://www.forskningsradet.no/en/Event/EnGendering_Excellence/1254007157697
04.06.2015
kl. 14:00-15:30

, Norge Kan politikk avskaffe fattigdom?
I Norge og Skandinavia er ulikhetene i samfunnet relativt små, men mye tyder på at de er i ferd med å øke. Seminaret vil blant annet tematisere enslige forsørgere, innvandrerfamilier og personer med funksjonsnedsettelser. Dette er grupper som i større grad enn andre berøres av politiske kursendringer og strammere økonomi.
Seminar
Link http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Kan-politikk-avskaffe-fattigdom
05.06.2015
kl. 11:30-13:00

Tromsø, Norge Kvikklunsj: «Ikke under risiko for å få barn»? Den demografiske overgangen og fruktbarheten blant menn
Rundt 1870 var begynnelsen på en vedvarende nedgang i det europeiske fertilitetsnivået, i Norge fra rundt 1900. Studier av fertilitetsfallet og endra fertilitetsadferd har tradisjonelt fulgt utviklingen i kvinnens fruktbarhet, naturlig nok. Dagens fertilitetsdebatt har imidlertid fått en interessant kjønna dimensjon – mens norske kvinner har en noe høyere fertilitet enn europeiske kvinner generelt, er det en kraftig nedgang i antall menn som blir fedre. For 2007 var hver femte mann barnløs ved fylte 50 år. Er en kjønna fertilitetsatferd kun et moderne fenomen? Tilgang på livsløpsdata fra Historisk befolkningsregister (HBR) gjør oss i stand til å vurdere fertilitetsfallet og dens årsaker med et friskt blikk.

NB: Pga matservering er det påmelding. Frist 3. juni.
-
Link http://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=417950&p_dimension_id=88183
07.06.2015 - 08.06.2015

Rovaniemi, Finland Gender, Development, Resistance (7-8 June 2015)
An international workshop organized by “Governance, Resistance and Neoliberal Development: Struggles against Development-Induced Displacement and Forced Evictions in South Asia” project, funded by the Academy of Finland
Konferanse
Link https://www.academia.edu/9518986/Call_for_papers_Gender_Development_Resistance_International_workshop_University_of_Lapland_7-8_May_2015
08.06.2015 - 10.06.2015

Beirut, Internasjonalt Upholding Gendered Peace at a Time of War: Academics and Activists Speak Out on the Shifting Places of Women in the Arab World
Women in War’s second Annual Conference is organised in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University Beirut and Beit Al-Hanan (Evelyne Accad).
Konferanse
Link http://womeninwar.org/wordpress/beirut-conference-june-2015/
10.06.2015
kl. 09:30-17;00

Stockholm, Sverige Pre-conference seminar: Women and Futures
Pre-Conference Seminar
We invite you to the first international seminar dedicated to Professor Eleonora Barbieri Masini, former President of World Futures Studies Federation (WFSF). The seminar is for you who wish to discuss Women and Futures in a special and ecological travel setting on the Baltic Sea.
Seminar
Link https://futuresconference2015.wordpress.com/program/pre-conference-seminar/
10.06.2015 - 12.06.2015

Oslo, Norge Sociology of Law/Socio-legal Studies Conference 2015
The conferance welcomes studies on the emergence of transnational law, the interaction between domestic and trans- and international law and its implications for late modern societies.
Konferanse
Link http://www.jus.uio.no/ikrs/english/research/news-and-events/events/conferences/2015/socio-legal-studies-conference/index.html
11.06.2015 - 13.06.2015

Uppsala, Sverige The 4th European Conference on Politics and Gender
The ECPR Standing Group on Gender and Politics is pleased to announce the 4th European Conference on Politics and Gender (ECPG) to be held at the University of Uppsala, Sweden, June 11-13, 2015.
Konferanse
Link http://www.ecpg.eu/list-of-sections.html
13.06.2015
kl. 12:00-14:30

Oslo, Norge Byvandring: Kvinnekamper gjennom Oslos gater
På veien skal vi innom viktige skikkelser og hendelser i den norske historien om kvinners rettigheter: Vi treffer skikkelser som Camilla Collett, Aasta Hansteen, Mary Wollstonecraft, Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog, Ibsens Nora og Kroghs Albertine.
Kulturarrangement
Link http://www.stk.uio.no/forskning/aktuelt/arrangementer/seminarer/2015/byvandring.html
15.06.2015 - 16.06.2015

Trondheim, Norge Glasstaket: Metaforen og mekanismene
I samarbeid med forskere ved NTNU arrangerer ISFs Kjernemiljø for likestillingsforskning åpne forelesninger, debatt og forskerworkshop om metaforen "glasstak" og mekanismene den brukes til å beskrive.
Konferanse
Link http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/Glasstaket-Metaforen-og-mekanismene
15.06.2015 - 17.06.2015

Maynooth University, Ireland Motherhood and culture
Identity, diversity and values
Konferanse
Link http://us9.campaign-archive1.com/?u=ab5e15b803bdad884f052fae5&id=08038b4df2&e=53710bdefb
20.06.2015 - 21.06.2015

Sussex, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland FEMINISM & CRITICAL THEORY SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT CONFERENCE
This year’s Social and Political Thought conference will investigate the relationship between feminism and other critical social theories.
Konferanse
Link https://ssptjournal.wordpress.com/social-and-political-thought-conference-june-20-21-2015/
26.06.2015 - 28.06.2015

Petersburg, Internasjonalt 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015)
MAIN THEME: “LIFELONG LEARNING”
Konferanse
Link http://www.ic-ed.net/
01.08.2015 - 07.08.2015

Ringkøbing, Danmark Kvindekampe m/k: 1. aug. - 7. aug. 2015
Vi fejrer 100 året for kvinders valgret med sommerkurset: ”Kvindekampe M/K”. Vi vil have den historiske dimension med, og vi vil have den politisk-økonomiske og ikke mindst den kulturelle og kunstneriske.
-
Link http://kortekurser.dk/index.php/kvindekampe-kursusbeskrivelse.html
17.08.2015 - 19.08.2015

Bergen, Norge Climate Imaginaries: Feminist and Queer Perspectives on Thinking Climate Change
The course/seminar “Climate Imaginaries: Feminist and Queer Perspectives on Thinking Climate Change” offers an interdisciplinary investigation of how we imagine climate change in contemporary times.
Forskerkurs
Link http://www.uib.no/en/skok/87617/climate-imaginaries-feminist-and-queer-perspectives-thinking-climate-change
19.08.2015 - 21.08.2015

Stockholm, Sverige XI Nordiska kvinno- och genushistorikermötet
Nordiska kvinno-och genushistorikermötet är ett etablerat forum för kvinno-, genus, köns- och sexualitetsforskare i de nordiska länderna. Här möts historiker från olika akademiska discipliner för att presentera och diskutera ny forskning. Det elfte Nordiska kvinno- och genushistorikermötet äger rum i Stockholm 19-21 augusti 2015. Det arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker (SKOGH) i samarbete med Historiska institutionen och Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.


Konferanse
Link http://skogh.nu/nordiskakvinnohistorikermotet/
27.08.2015 - 28.08.2015

Seoul, South Korea, Norge 2015 Gender Summit - Asia Pacific
Gender Summit Asia-Pacific 2015 Better Science & Technology for Creative Economy: Enhancing Societal Impact through Gendered Innovations in Research, Development and Business.
Konferanse
Link http://gender-summit.com/gs6-about
04.09.2015 - 05.09.2015

Wrocław, Poland Focus on Fathers: Fatherhood in contemporary discourse
Focus on Fathers is an international academic conference which aims to discuss contemporary visions of fatherhood in various modern media.
Konferanse
Link https://www.focusonfathers.wordpress.com/
06.09.2015 - 09.09.2015

Belfast, Europeisk European Conference on Domestic Violence
Abstract submission: 1st June 2014 – 10th January 2015
Early bird registration available until 29th May 2015
Konferanse
Link http://www.qub.ac.uk/sites/ECDV2015/
15.10.2015 - 16.10.2015

Bern, Switzerland Towards guaranteeing equal access of women to justice
The Swiss Federal Office for Gender Equality and the Council of Europe Gender Equality Commission are organising this event in 2015.
Konferanse
Link http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/access_to_justice/index_en.asp
22.10.2015 - 23.10.2015

Reykjavík, Island 100 years of Women’s Civil Rights
2015 marks the centenary of women’s suffrage in Iceland, as well as in Denmark. A part of the celebration in Iceland is an international conference to be held in Reykjavík 22­–23 October. The aim of the conference is to reflect on the 100 years of women’s suffrage in the Nordic countries.
Konferanse
Link http://kosningarettur100ara.is/conference/en/
22.10.2015

Bergen, Norge Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning
Kontaktmøtet er et informasjons- og diskusjonsforum der sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning ved universitet og høgskoler møtes for å diskutere bl.a. forskningspolitiske spørsmål, undervisning, forskerkurs, og senterpolitikk.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c18218/artikkel/vis.html?tid=18219
23.10.2015

Bergen, Norge Møte i Fagråd for kjønnsforskning
Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning drøfter og gir råd om koordinering av utdanning og forskning innen sine fag.
Møte
Link http://kilden.forskningsradet.no/c36502/artikkel/vis.html?tid=36503
28.10.2015 - 30.10.2015

Tromsø, Norge The Work of Gender in the Lives of Children and Young People - an International Symposium
The overarching aim of the symposium is to create a meeting place for the development of gender sensitive analytical strategies that have the capacity to move beyond the mere “measurement” of gender differences. The participants will get a chance to address and discuss gendered meanings as evoked during age transitions and as negotiated and challenged across social contexts.
Konferanse
Link http://en.uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=410949&p_dimension_id=88183
06.11.2015 - 07.11.2015

Berlin, Germany Gender Summit 7 Europe 2015
Day 1 From the margins of science into the mainstream of research and innovation
Day 2 Realising the full scope of policy impact: no more excuses
Konferanse
Link http://gender-summit.com/gs7-about
24.11.2015 - 25.11.2015
kl. 09:00-16:00

Bergen, Norge Kjønnsforskning NÅ! 2015
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) vil i år være vertskap for konferansen Kjønnsforskning NÅ!

Konferansen samler forskere og studenter med kompetanse og/eller faglige interesse for kjønnsforskning. Formålet er å ta pulsen på forskningsfeltet: få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå, og diskutere aktuelle, sentrale utfordringer i forskningsfeltet. Fokus er på både teoretiske og metodiske problemstillinger.
Konferanse
Link http://www.uib.no/skok/87164/kj%C3%B8nnsforskning-n%C3%A5-2015
16.05.2016 - 19.05.2016

Copenhagen, Danmark Women Deliver: 4th Global Conference
Women Deliver conferences are world-renowned convenings focused on the health, rights, and wellbeing of girls and women. The Women Deliver 2016 conference will be the largest gathering on girls’ and women’s health and rights in the last decade and one of the first major global conferences following the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs).
Konferanse
Link http://wd2016.org/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no