Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

Nordkalender

• Call for papers
• The Calendar in English
eller fra   til   Avansert søk
iCal export  rss-icon RSS export
Dato         Sted Tittel og beskrivelse Type URL
01.12.2015
kl. 08:45-16:30

Växjö, Sverige Jämställdhetspolitik i förändring - En konferens om jämställdhetspolitik, forskning och praktik
Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv – ett mål som ska genomsyra alla politikområden.
Under 2015 har flera utredningar om jämställdhetspolitiken överlämnats till regeringen. Utredningarna har både bedömt tidigare insatser och lämnat förslag till den framtida politiken.
Under konferensen lyfts utredningarnas resultat fram tillsammans med aktuell forskning och inspiration till praktiskt arbete.
Konferanse
Link http://bit.ly/1PKfpOY
03.12.2015
kl. 10:30-14:45

Kristiansand, Norge Nettverkssamling for heltidsnettverket i Agder
Basert på erfaringer fra prosjektet Likestilte kommuner ønsker Senter for likestilling å danne et heltidsnettverk på Agder. Heltidsnettverket vil bygge på erfaringene fra Likestilte kommuner. Vi vil kombinere nettverkene med våre likestillingsforum for å sikre maks faglig utbytte på en tidseffektiv måte.
-
Link http://senterforlikestilling.org/nettverkssamling-for-heltidsnettverket-i-agder-2/
03.12.2015
kl. 11:15-13:15

Kristiansand, Norge Likestillingsforum - Heltids/deltidskultur i Marnardal kommune
Marnardal kommune ønsker å redusere omfanget av ufrivillig deltidsarbeid. Christine Svarstad presenterer en kartlegging av heltids- og deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren og i barnehagesektoren i kommunen. Den viser blant annet hva de ansatte er villige til å gjøre for å arbeide heltid.
Seminar
Link http://senterforlikestilling.org/likestillingsforum-heltidsdeltidskultur-i-marnardal-kommune/
03.12.2015 - 04.12.2015

Amsterdam, Netherlands 80 years collection IAV conference
The conference will focus on the social, cultural and political importance of women´s archives and institutions for the enhancement of gender equality in the 21st century.
Konferanse
Link http://pro.europeana.eu/event/80-years-collection-iav
04.12.2015
kl. 08:30-15:30

Bergen, Norge Smaken av balanse - Likestilling- og mangfoldskonferanse
Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 4. desember. Dette er den 4. konferansen i rekken for oppfølging av Handlingsplan for likestilling 2012 – 2015. Planen går ut til nyttår, og det er tid for oppsummering og å peke på veien videre.
Konferanse
Link http://www.uib.no/foransatte/92291/smaken-av-balanse-likestilling-og-mangfoldskonferanse
09.12.2015
kl. 09:00-15:00

Bergen, Norge SKOK inviterer til Ph.d.-stafett
Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB inviterer alle Ph.d.-kandidater som skriver avhandlinger med kjønnstematikk, til seminar.
Seminar
Link http://www.uib.no/skok/92389/skok-inviterer-til-phd-stafett
10.12.2015
kl. 10:00-14:00

Oslo, Norge Linker mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning
Hva er forbindelsen mellom kjønnsbalanse og kjønnsforskning? Forskningsrådets BALANSE-program inviterer til workshop om denne tematikken.
Seminar
Link http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Linker_mellom_kjonnsbalanse_og_kjonnsforskning/1254013071295
16.12.2015
kl. 09:00-16:00

Bergen, Norge The future of Women's and Gender Research in the Disciplines
At this workshop we invite scholars who work or have worked within gender research to think about the future of women's and gender research in the disciplines.
Seminar
Link http://www.uib.no/en/skok/91744/future-womens-and-gender-research-disciplines
27.01.2016 - 28.01.2016

Malmö, Sverige Jämställdhetsdagarna
Den första årliga, professionella konferensen med fokus jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Konferanse
Link http://jamstalldhetsdagarna.se/
28.01.2016 - 29.01.2016

Vienna, Europeisk State, Work and Affects symposium
The conference theme revolves around major transformations in the economic and political fields of the global North: the tremendous growth of service industries, service professions and immaterial labor; the liberalization of public services and transformation of bureaucrats into service providers; and the rise of new political aims, encouraging entrepreneurialism, competition, self reliance and self activation.
Konferanse
 
29.02.2016 - 02.03.2016

Tromsø, Norge Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn
Emnet tar utgangspunkt i aktuelle vitenskapsteoretiske og metodologiske problemstillinger innen dagens kjønnsforskning. Tittelen «Fornemmelse for Kjønn» skal vise til hvordan både implisitte og eksplisitte forestillinger om hva kjønn kan bety, kommer i spill gjennom planlegging og gjennomføring av et prosjekt der kvinner og/eller menn inngår som deltakere.
Forskerkurs
Link https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=370265&p_dimension_id=88183
16.05.2016 - 19.05.2016

Copenhagen, Danmark Women Deliver: 4th Global Conference
Women Deliver conferences are world-renowned convenings focused on the health, rights, and wellbeing of girls and women. The Women Deliver 2016 conference will be the largest gathering on girls’ and women’s health and rights in the last decade and one of the first major global conferences following the launch of the Sustainable Development Goals (SDGs).
Konferanse
Link http://wd2016.org/
13.06.2016 - 15.06.2016

Edinburgh, Europeisk Feminist perspectives and public health: individuals, communities, and the public good
Konferanse
Link http://fabnet.org/world-congress/

KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no