Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo
Arrangement This event for iCaliCal    Share
På leiting etter kjønnsmakt. Institusjonell etnografi som metode i studier av idrettspolitikk
Forskerkurs
Dato: 31.05.2012  Tid:
Sted: Tromsø, Norge
Jorid Hovden, professor i idrettssosiologi NTNU. Presentasjonen vil først sette fokus på institusjonell etnografi som metode med særleg vekt på dei epistemologiske og metodologiske komponentane som Dorothy Smith skisserer som grunnlaget for metoden. Deretter vil Hovden gjennom sine erfaringar fra sitt studie av kjønnsrelasjonar i idrettspolitikken illustrere, konkretisere og diskutere nokre av dei utfordringane, muligheitene og dilemmaene som ein møter gjennom denne type metodologiske tilnærmingar.
Lagt inn av: KILDEN
Arrangementets nettsider: http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=232271&p_dimension_id=88183&p_menu=28714&p_lang=2
Arrangert av
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, KVINNFORSK, Universitetet i Tromsø

Kontakt e-post:

ingrid.hovda.lien@uit.no
 
KILDEN, Stensberggata 25, NO-0170 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no