• Call for papers
tai lähtien   asti   Tarkennettu haku
iCal export  rss-icon RSS export
Ajankohta Paikka Tapahtuman kuvaus Tapahtumalaji www
01.12.2015
kl. 08:30-16:00

Helsinki, Suomi UUDET LAIT - UUDET VAATIMUKSET KUNNILLE Kuntaliiton seminaari tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännöstä
Nyt sinulla kunnallinen luottamushenkilö, viran- tai toimenhaltija on loistava mahdollisuus päivittää tietojasi kuntia koskevasta ajankohtaisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädännöstä ja Suomen ratifioimasta Euroopan neuvoston sopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä Kuntaliiton seminaarissa 1.12.2015.
Seminaari
Link http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/Sivut/view.aspx?k=Tasaarvo
02.12.2015
kl. 08:30-17:00

Helsinki, Suomi Sukupuoli ja talous – 20 vuotta Pekingistä ja työpaja budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnista / Gender and economy - 20 years after Beijing and Gender budgeting workshop
Seminaarissa tehdään tunnetuksi Pekingin toimintaohjelmaa ja juhlitaan sen 20-vuotista historiaa, keskustellaan sukupuolesta ja taloudesta sekä kehitetään sukupuolitietoisen budjetoinnin menetelmiä. Suomen ja muiden maiden malleja sukupuolitietoisesta budjetoinnista esitellään ja vertaillaan asiantuntijoiden vuoropuheluna.

Aika: Keskiviikko 2.12.2015 klo 09.00–14.00
Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentin auditorio (Arkadiankatu 3, Helsinki)

Seminaarin jälkeen järjestetään työpaja budjetin sukupuolivaikutusten arvioinnista. Työpaja järjestetään englanniksi.

Aika: Keskiviikko 2.12.2015 klo 15.00–17.00
Paikka: Pääposti, Postimestari-sali (Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki)

***********

Gender and economy seminar celebrates the 20th anniversary of the Beijing platform for Action. The seminar discusses gender and economy, and develops methods for gender budgeting. Different gender budgeting models will be presented and compared between experts from different countries.

Time: Wednesday, December 2, 2015, 9.00–14.00
Place: The Finnish Parliament, Pikkuparlamentti auditorium, Arkadiankatu 3, Helsinki

After the seminar a workshop on gender budgeting will be arranged.
The language of the workshop is English.

Time: Wednesday, December 2, 2015 15.00–17.00
Place: Pääposti, Postimestari hall, Mannerheiminaukio 1 B, Helsinki
Seminaari
Link https://https://www.webropolsurveys.com/S/339C3B9C05590F79.par
03.12.2015 - 04.12.2015

Oulu, Suomi VIII Kulttuurintutkimuksen päivät
Kahdeksannet valtakunnalliset Kulttuurintutkimuksen päivät teemalla Rajat järjestetään Oulun yliopistossa 3.−4. joulukuuta 2015.
Seminaari
Link http://kultut.fi/kultut-paivat/
09.12.2015
kl. 12.00

Espoo, Suomi Aura Paloheimon väitöstilaisuus ”Women and Higher Engineering Education – Supporting Strategies”
DI Aura Paloheimo väittelee 9.12.2015 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa T2, Konemiehentie 2, Espoo.

Väitöskirjassa ”Women and Higher Engineering Education – Supporting Strategies” tutkittiin naisia ja naisten asemaa korkea-asteen insinööriopetuksessa Suomessa.
Väitöstilaisuus
Link http://www.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_paloheimo_aura/
18.12.2015
kl. 12:00

Helsinki, Suomi Vaiettu biseksuaalisuus
Helsingin yliopisto, Päärakennus, Unioninkatu 37, auditorio XV
Väitöstilaisuus
Link https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=31049
27.01.2016 - 28.01.2016

Turku, Suomi Kick-off konferens: ”Hur mår du Norden? – Hållbarhet genom välfärd, kultur och jämställdhet”
Sydämellisesti tervetuloa konferenssiin ”Miten voit Pohjola? – Kestävyyttä hyvinvoinnista, kulttuurista ja tasa-arvosta” Turussa 27.- 28. tammikuuta 2016.
Konferenssi