NordkalenderCalls for papersEnglish
Arrangement
This event for iCaliCal    Share
Avansert søk   Enkelt søk
Arrangement Liste
Hvidhed og andre majoriserende bevægelser
Konferanse
Dato: 26.04.2008  Tid: 09.00-18.10
Sted: København, Danmark
Den 18. danske årskonference for kønsforskning vil kaste et blik på majoriseringsbevægelser og i særdeleshed spørgsmålet om hvidhed.
I en dansk kønsforskningskontekst læses begreber som køn, etnicitet og race oftest sammen med spørgsmålet om hvilke identiteter, som risikerer minorisering og eksklusion. Derimod fokuseres der mindre på hvilke kønnede og etnisk-racialiserede identiteter, praksisser og materialiteter, der majoriseres og som bliver normbærende.

Hvidhed er blot ét eksempel på en række majoriseringsbevægelser. Med majorisering menes processer og kræfter hvormed noget/nogle gøres til majoritet, det selvfølgelige og passende og herigennem skaber førstehed og usynliggjorte normer. Foruden hvidhed vil konferencen beskæftige sig med parallelle og interagerende majoriseringer, som f.eks. heteronormativitet, maskulinitet, voksenhed, danskhed, 'den gode elev', den rigtige videnskab, professionalitet mm.

Konferencen vil byde på to keynote forelæsninger med internationale forskere og en bred vifte af workshops.
Keynote speakers: Professor David L. Eng, University of Pennsylvania, og Anne-Jorunn Berg, Høgskolen i Bodø.

Arrangører: Foreningen for Kønsforskning og Forskningsenheden for læringskultur, subjektivering og diversitet, DPU.
Lagt inn av: KOORDINATIONEN
Arrangementets nettsider: http://www.dpu.dk/site.aspx?p=11719
Arrangert av
Forskningsenheden for Læringskultur, subjektivering og diversitet, DPU
 
Foreningen for Kønsforskning
 
© NIKK 2005 nikk@genus.gu.se